סדנאות ויצירות סביב מעגל השנה היהודי

חגי תשרי

 

 

- סדנת הכנת צנצנת דבש -

 

 

 

 

 

  

 

גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה!

ניידות חב