סדנאות ויצירות סביב מעגל השנה היהודי

חגי תשרי

 

- סדנת יצור שופר -

  

 

  

גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה!

ניידות חב